Blogg

Jag vet inte hur det kom sig, men jag har börjat fylla en funktion som rådgivare när vänner och bekanta skall teckna försäkring. Jag har i och för sig utbildning på område, men att ansvara för att människor får rätt försäkring är verkligen inte någonting jag är tillräckligt kompetent för att göra. Det är en djungel det där med försäkringar, och man vill ju inte bidra till att någon får en försäkring som inte räcker om någonting skulle hända. Med detta tankesätt vågar jag ju bara rekommendera mina vänner att teckna en rejäl försäkring som verkligen täcker in allting. Det bidrar säkert till att många har en försäkring som är långt mer avancerad än den skulle behöva vara så jag kanske borde höra av mig till dessa försäkringsbolag och skicka en räkning för att jag ordnat så många bra kunder åt dom.

Nu kanske jag inte tror att det skulle hjälpa, men det blir en lite märklig situation när man blir utnämnd till en roll man inte riktigt är tillräckligt kunnig för att vara bekväm i. Nästa gång jag blir tillfrågad får jag nog helt enkelt hänvisa till hemsidorna som de olika företagen har. Det tror jag är det bästa när jag funderar lite på saken. Själv har jag en riktigt bra försäkring i och med att jag är lite försiktig till min natur. Det skall vara en heltäckande försäkring som inte ger utrymme för tvister. Först när jag fått det, kan jag känna mig helt lugn.

Renovering

Det är lätt att glömma bort att skorstenen tar en hel del stryk när man eldar kraftigt, och faktum är att man kan vålla till stora problem genom att elda för dåligt eller med allt för långt uppehåll mellan gångerna. En skorsten har till uppgift att föra ut röken ur byggnaden, men behöver också kunna isolera värmen så att det inte blir för varmt intill murstocken. Jag hade själv inte någon inblick i världen av skorstenar innan jag bestämde mig för att se närmare på den skorsten vi hade. Det var en hel del fakta som gick att få tag i när det kom till eldning och skorstenar, men även om jag nu läst en hel del, kan jag inte säga mig vara expert på detta område. Långt därifrån!

I vårt fall visade det sig att värmen omkring skorstenen var för hög. Detta innebar att det var glödhett på vinden när vi eldade. Trä och isolering som låg intill skorstenen blev mycket varma, och vi började misstänka att det var någonting som inte stod rätt till. Dessutom luktade det intensivt här och var.

Vi kontaktade en skorstensentreprenör som kom och tittade på vår skorsten, och det dröjde inte många minuter innan vi fick klart för oss att vi utmanade ödet i överkant. Stanken som kunde kännas i huset kom från rökgaser vilka tog sig ut genom sprickor i skorstenen. Dessa sprickor hade också en del i att temperaturen stigit så kraftigt. Vi använde oss av furan flex för att komma till rätta med det hela. Detta var en rekommendation vi fick av skorstensentreprenören, och vi anlitade honom för att sätta in furan flex i rökkanalen. När man skall använda sig av furan flex, får man dra ner ett elastiskt rör genom skorstensöppningen och hela vägen ner. Sedan blåser man tryckluft i hela röret, vilket gör att det formar sig efter hur skorstenen ser ut. Det är faktiskt ganska intressant att det går att använda sig av tryckluft! I och med att vi eldar med virke som ibland kan vara fuktigt, skulle vi ha ett furan flex RWV, och härda detta med vattenånga. På så sätt kan man få röret att stå emot även riktigt aggressiv rök. Allting gick väldigt fort och vi fick bra garanti på arbetet! Riktigt smidigt och enkelt. Nu har vi fått ner temperaturen och slipper rökgaser tack vare att vi kontaktade en skorstensentreprenör.