Nyheter

Elektrisk energi – miljövänlig form

Elkraft kommer från orden el och kraft. Denna form av energi, som också kallas bränslecellskraft eller bioelektrisk kraft, produceras genom en elektrisk reaktion i en bränslecell. Det är en snabbverkande form av kraft som kan användas för att göra olika saker som belysning av ett rum, värmevatten, uppvärmning av ett hus, producera el och göra fordon effektivare. Det är den vanligaste formen av el som används idag. Elkraft skapas genom strömmande elektroner genom en ledare som en tråd eller ett batteri. En elektrisk ström genereras när det finns ett alternerande elektriskt fält.

Förnybar energi

Vindkraft anses vara den mest förnybara energiformen eftersom den alltid finns. När det blåser en vind blåses luft. Luft kan bära elektricitet om den värms upp. Elektricitet skapas av vind. Vattenkraft är en annan form av förnybar energi. Vatten omvandlas till energi genom att använda en turbin för att köra en pump. Vatten pumpas till ett utlopp där det vänder en turbin. Den elektriska energi som skapas av vatten som pumpas tillbaka till ett utlopp kallas vattenkraft. Elektricitet skapas genom att förvandla vatten till vattenkraft med hjälp av en generator.

Eletric Fuel Cell är en typ av batteri som är mycket mindre än standardbatteriet och använder en bränslecell som katalysator. Den elektriska bränslecellen används i bilar, liksom i båtar och husvagnar. En elektrisk bränslecell skiljer sig från andra typer av bränsleceller genom att den producerar både elektrisk och kemisk energi. Bränslecellen använder den elektrokemiska processen för elektrolys för att skapa väte och syre. Bränslecellen används i gas- och hybridfordon som blir allt mer populära.

Dagens mest effektiva och miljövänliga form av förnybar energi är vind- och vattenkraft. Elektrisk energi är användningen av vind- och vattenkraft för att producera el.

Besök denna sida elkraftsguiden.se om förnybar energi.